Junior Handling

 Mladý vystavovatel (Junior Handling)

Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli.

Rozdělení věkových kategorií:

1. skupina 9 - 13 let

2. skupina 13 - 17 let

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.

Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.

Zároveň je pořadatelům dána možnost otevřít soutěž Dítě a pes pro děti starší 3 a mladší 9 let..

 

     Pro Soutěž mladých vystavovatelů určený posudkový list přesně specifikuje oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost.

Bodové hodnocení umožňuje poměrně přesné posouzení a z maximálně možného počtu bodů je jasně vidět, co má z hlediska výsledku větší nebo naopak menší důležitost.

  1. Soulad mezi vystavovatelem a psem  (15 bodů) hodnotí se v průběhu celého posuzování. Rozhodčí v tomto případě sleduje, jak se soutěžící ke psovi chová. Jak je schopen jej pochválit či naopak mu dát najevo nespokojenost. Zda se věnuje psovi i v okamžiku, kdy rozhodčí hodnotí některého z kolegů. Do jaké míry pes reaguje na povely. Rozhodčí má právo požádat děti, aby si psy vyměnily.  Důležité pak je, jak soutěžící navazuje kontakt s neznámým psem a jak jej dokáže předvádět . Pokud během posuzování soutěžící začne psa fyzicky trestat, obdrží z této disciplíny 0 bodů a je z další soutěže vyřazen.

 

  1. Správnost předvedení dle zvyklostí u jednotlivých plemen (15 bodů). Tuto disciplínu lze rozdělit do  několika pohledů. Hodnotí se správnost předvedení podle příslušnosti k plemeni. Jinak se vodí nebo staví německý krátkosrstý ohař , jinak jezevčík  a jinak čivava. Posuzuje se  schopnost ukázat  psa nejen v pohybu, ale i  v požadovaném postoji. U plemen, kde je to obvyklé, by měl mladý vystavovatel předvést psa i na stole. Rozhodčí sleduje soutěžící v průběhu celého posuzování. Pokud je pes výborně předveden jen v době, kdy je daná dvojice posuzována, jedná se o  chybu. Velmi důležité je předvedení v pohybu. Mladý vystavovatel by měl psa předvádět po obvodu kruhu, po obrysu písmene T a L a do trojúhelníku. Zařazena může být i “osmička”, eventuálně další figury. Handler by měl figuru začínat i končit výstavním postojem. Platí zásada, že pes musí být vždy blíž k rozhodčímu než předvádějící. V praxi to znamená, že v určitém okamžiku si soutěžící psa přehazuje z levé strany na pravou. Při stejné kvalitě předvedení hrají roli i takové drobnosti , jako přesné obraty, dodržování rovného směru i využití celé velikosti výstavního kruhu. I v případě statického předvedení je nutné, aby byl pes vždy blíže k rozhodčímu než soutěžící.  Rozhodčí většinou nechá mladé vystavovatele postavit psy do optimálního postoje  a pak mezi nimi prochází ( děti stojí v řadě a rozhodčí dělá jakýsi "slalom"). Děti se musí stále otáčet tak, aby rozhodčímu nezakryly pohled na psa.

 

  1.  Možnost kontroly chrupu (5 bodů). Mladý vystavovatel by měl být schopen předvést skus psa ukázat chrup tak, aby rozhodčí mohl spočítat zuby. V případě mladší věkové kategorie stačí ukázka skusu. Rozhodčí samozřejmě musí dbát na bezpečnost a odhadnout, které dítě psa zvládne a kde by eventuálně mohlo dojít k neočekávané reakci .

 

  1. Předvedení psa ve skupině ( 5 bodů). Soutěžící musí prokázat, že dokáže zvládnout a výstavně předvést psa ve větší skupině. Hodnotí se pravidelnost pohybu ,dodržování rozestupu  a hlavně to, zda mladý vystavovatel psa i v kolektivu dalších zvířat zvládne a  opravdu jej  předvádí.

 

  1. Vyjádření příslušnosti psa k plemeni ( 5 bodů). Tato část patří k nejméně důležitým. Pokud pes vypadá jako jedinec plemene, ke kterému má příslušet , není důvod ubírat body. Trochu složitější je situace u plemen, která se upravují. Pes by měl alespoň trochu splňovat požadavky na úpravu srsti .V této části hodnocení by se také mohly projevit nedostatky v péči o psa. (špinavý, zanedbaný pes)

 

  1. Vhodnost oblečení vystavovatele ( 5 bodů) Soutěžící by měl být oblečen tak, aby se mohl volně pohybovat. Jeho oblečení by mělo  kontrastovat s barvou psa. Za nevhodné lze např.požadovat bílé oblečení při předvádění bílého psa. Do určité míry by se zde měla zobrazit i skutečnost, že výstava je svým způsobem společenská událost a např. tepláky na ní nepatří. Naopak není rozumné dávat přednost přemrštěně oblečeným dětem.

 

  1. Chování dítěte a jeho kynologické znalosti (10 bodů) - schopnost sportovního chování v kynologii není takovou samozřejmostí, jak by se mohlo zdát a je třeba nad ním přemýšlet i v Junior Handlingu. Kladné , ale i záporné hodnocení  chování  mladého vystavovatele ve výstavním kruhu může do značné míry ovlivnit výsledek soutěže. Do hodnocení se mohou promítnout i odborné znalosti soutěžícího. U mladších dětí je možné se ptát např. na : plemeno psa, jeho jméno, věk, pohlaví, péči o srst nebo krmení. U starší věkové kategorie je možné zařadit i základní otázky z výstavního řádu ( jaké známky se na výstavách zadávají, do jaké třídy byl pes přihlášen, pokud byl na výstavě hodnocen atd. Otázky musí být přizpůsobeny věku dětí a jejich možnostem.